Denna sida innehåller sällsynta fynd och andra egendomligheter.

1810
"GAMMAL" KONTROLL- OCH ÅRSSTÄMPEL 1810
På av Gustaf Grandelin i Borgå stämplade sked från 1810 förekommer den svenska kontrollstämpeln tre kronor och som årsstämpel och ävenså från den svenska årsserien tagna D3 stämpeln. Sannolikt är, att föremålet är stämplat genast i början av 1810 innan de nya en-kronorsstämplarna blivit distribuerade. Dessutom hade man inte ännu hunnit övergå till den nya årsserien där alfabetet började från början (A blev 1810).

 

vuosiw5b
W5
Den finska årsserien innehåller inte bokstaven W.

 

tuplaleima
DUBBELKRONA
Den första kontrollstämpeln har inte slagits på rätt plats.

 

tuplap
DUBBELORT
Ortsstämpeln är slagen dubbelt.

 

79
HALTSTÄMPEL 79
Under åren 1853-1891 användes haltstämplarna 84 och 78. En halt på 79 har aldrig officiellt använts.

 

erikoinen
813H, UH, 750

 

millenium
MILLENIUM
Med den frivilliga av Inspecta Oy lanserade jubileumsstämpeln kunde man separera år 2000 framställda smycken. Stämpeln fick slås endast på föremål som testats och kontrollstämplats enligt författningen. Stämpeln är planerad av guldsmedsmästare Pia-Mari Laamanen. Milleniumstämpeln är sist i stämpelserien.

 

sidorow
G.SIDOROW 
Ägaren av skeden G.Sidorow har låtit stämpla sitt namn efter stämpelserien.

 

cgak
DUBBELSTÄMPLING CG+AK
Guldsmedens änka fick sköta guldsmedsverkstaden efter sin makes bortgång med de anställda gesällernas hjälp. Guldsmedsänkan Carolina Granbom från Borgå stämplade som änka 1858-1867 med sitt eget namn CG. Hennes make Adolf Granbom hade använt 1851-1858 sin namnstämpel AG. Skeden på bilden från år 1864 har Carolina Granboms stämpel CG och ytterligare en oidentifierad stämpel AK. Antagligen är denna AK den gesälls stämpel som gjort skeden.

 

elsi
VÄRDEMETALLBYRÅNS STÄMPEL
En ikraftvarande författning från år 1980 stipulerade.
Bildens EL-monogramstämpel (på bilden mellan kontrollstämpeln och haltstämpeln) användes mellan åren 1980-1986 under expeditionschef Elsi Lindahls verksamhetsperiod. Stämplarna för Lindahls efterträdare finns i Tukes figurregister som nummer 235 och 304.

 

hjf
HjF
Ett föremål med halten 830, som har framställts utomlands och importerats till Finland. Numret 2487 är producentens modell- eller produktnummer. Emedan den officiella finska haltstämpeln vid den tiden (1907) var 813H, har importören (H. Fagerroos) stämplat med denna stämpel. Kontrollstämpeln har ändå ordinär hjärtformad ram. Orsaken är den, att importstämpeln med oval ram togs i bruk först 1925.

 

kasityo
KÄSITYÖ (Handarbete)
Man vill speciellt poängtera att föremålet är handgjort.

 

suomenlinna
SUOMENLINNA (Sveaborg)
Denna stämpel används som ”ortsstämpel” av ett guldsmedsföretag som är beläget på Sveaborg (Suomenlinna). Figuren är en allmänt använd symbol för Sveaborg.

 

sunkka
SUNDQVIST
Bröderna Sundqvist använde ofta på 1930-talet under sin namnstämpel på hela sitt namn en oktogon som indikerade att produkten var av inhemskt ursprung. Ett nytt märke togs i bruk 1932. Detta märke är utvecklat av Kotimainen työ r.y. (Inhemskt arbete r.f) och ritat av Matti Björklund (senare Visanti).

 

tillander pd
Pd A.TILLANDER
Oy A.Tillander Ab använde Pd-stämpel i smycken tillverkade av palladium före det blev under statsrådets förordning om ädelmetallarbeten år 2009.

 

tillander pt
PT A.TILLANDER
Oy A.Tillander Ab använde PT-stämpel i smycken tillverkade av platina före det blev under statsrådets förordning om ädelmetallarbeten år 1977.

 

80
80

 

ristausnumero
RISTNINGSNUMMER
Vissa tillverkaren har använt ett så kallat ristningsnummer i sina smycken och föremål. I butiken har man lätt kunnat känna igen föremålet med hjälp av ristningsnumret. I en speciell ristningskatalog har man sedan haft utförligare information om föremålet, som till exempel pris, stenar, vikt, ritningens nummer, smeden som tillverkat föremålet etc.

 

925S
925S
Till utomlands export tillverkat smycke av Kupittaan Kulta. I smycket norsk silverhaltstämpel 925S.

 

kaksipitoisuusleimaa
TVÅ HALTSTÄMPLAR
I silverskeden har man stämplat två silverhaltstämplar, 13L och 813. Den nya tusendelstämpeln togs i användning år 1892, samma år som skeden är stämplad. Man har också stämplat skeden med den gamla lodhaltstämpeln 13L.

 

sydanleimat
HJÄRTFORMADE STÄMPLAR
Konstantin Liljeström från Helsingfors har i sina tillverkade skedar år 1894 använt som stämplarnas bottenform ett hjärta, förutom i ortsstämpeln en vapensköld. Detta var ännu möjligt för att år 1895 togs först bestämmelserna om haltstämplarnas bottenform. Silverstämpeln skulle ha en rektangel som bottenform och i kombination med numren som anger halten bokstaven H.

 

830s
FINSKA OCH NORSKA STÄMPLAR
Importerad sked av Suomen Kultasepät Oy från Åbo. Var finska stämplarna är slagna på båda sidorna av de norska stämplarna. Fast skeden är importkontroll stämplad i Finland har haltstämpeln 813H inte blivit slagen.
Stämplarna: Suomen Kultasepät Oy, importkontroll stämpel, NM=Norsk mönster, norsk haltstämpel 830S, bägare= tillverkarstämpel Thorvald Marthinsen Sölvvarefabrikk, N=tillverkat i Norge, A=Åbos ortsstämpel, KS=årsstämpel 1939

 

hetta
HETTA

 

INARI
INARI

 

suomen-kultasepat-L
L.
Suomen Kultasepät Oy:s stämplad sked i Åbo år 1901. Sista stämpel i stämpelraden är L. Stämpelns betydelse är okänd.

 

Valkovuokkoleima
VITSIPPA
Sirokoru/Diacasts utvecklade och använda EcoAct-silver stämplat med vitsipsstämpel. Fast Eco/Act-silvers finhalt är 965 promill, är produkterna stämplade med 925 stämpel enligt lagstiftningen. Stämpeln har tagits i användning 2008.

 

JE-2
GRAVERAD NAMNSTÄMPEL
I Finland importkontroll stämplat föremål, var JE är graverat i stället för slaget med punssel.
Stämplar: silverhaltstämpel 813H som är slagen på utländska 830 stämpeln, importkontroll stämpeln som är slagen på utländska tillverkar stämpeln, okänd namnstämpel JE, ortsstämpel Helsingfors, årsstämpel X5=1927.

 

lusikkakoko
SKED STORLEK
Guldsmed Fagerroos från Helsingfors använde under 1890-talet i småskedar numrering som angav storleken på skeden. Till exempel 0=126mm, 2=133mm och 4=140mm.