Om namnstämpeln är en figur eller ett bomärke bör du skriva figurens nummer eller bomärkets bokstav i sökrutan. Du finner dessa under respektive valbara rubriker.

 

puumerkit 1 puumerkit 2 puumerkit 3 puumerkit 4