Denna sida innehåller i Finland använda kontrollstämplar från olika tidsepoker. Bilderna är goda exempel på hur stämplarna sett ut.

Denna sida innehåller i Finland använda haltstämplar från olika tidsepoker. Bilderna är goda exempel på hur stämplarna sett ut.

 

Denna sida innehåller sällsynta fynd och andra egendomligheter.

Underkategorier