Populära sidor

Det första årsstämplarna togs i bruk på 1700-talet. I början hade de största städerna ett eget system, tills man i hela riket övergick till ett enhetligt system år 1759. Detta år fick bokstaven A, nästa år B osv.

Efter man gått igenom alfabetet började man på nytt från bokstaven A, men på andra varvet satte man till nummer 2, tex. året 1783 märkte man A2(eller2A).

När Finland blev en del av Ryssland år 1810 började man om alfabetet på nytt. År 1810 märktes med bokstaven A. För tillfället går man igenom alfabetet för nionde gången: år 2016 årsstämpel är P9.

Haltstämpelns historia börjar på 1600-talet med åldermansrankan, som föddes när åldermannen hade kontrollerat föremålets halt.

I guld och silver ädelmetallsföremål använde man till en början bara ett halt. Guldföremål med olika halt började man tillverka först i slutet av 1600-talet och silverföremål under 1850-talet. När ädelmetalls legeringar börjades göra i olika halter började man använda officiella haltstämplar. Som silverstämpel togs den gamla enheten 13 lod i bruk och de ryska haltstämplarna 78 och 84 zolotnik.

Med 1890-talets metersystem ändrade man också halten till tusendelsstämplar, exempelvis i silver till 813H. Detta betyder att föremålet är tillverkat av en legering med minst 81,3% silver, resten är oftast koppar.

Under åren 1895-2008 använde man vid guldhalts stämpling ett ovalt botten enligt bestämmelser och vid silver stämpling ett rektangulärt botten. Efter år 2009 har stämpelns bottenform varit fri.

Från 1600-talet har man haft som vana att yrkeskårens äldste, Åldermannen, kontrollerade ädelmetallens halt. Kontrollstämpelns första form var den så kallade åldermansrankan, vilket sågblads liknande mönster föddes när Åldermannen tog silverprovet med en gravyr stickel.

Åldermannens linje ersattes år 1754 med riksträckande tre kronors kontrollstämpel. år. När Finland sammanslogs med Ryssland år 1810 bytte man ut tre kronor stämpeln mot en krona. Denna krona används fortfarande.

Tidigare, 1925-1998, använde man till importvaror en kontrollstämpel med ovalt botten. Exportvaror igen kunde man stämpla med en rektangulär kontrollstämpel mellan åren 1974-1998.

Då man gjort föremål har man parallellt med silver även använt andra billigare material som liknar silver. Dylika föremål kan vanligtvis identifieras från stämplarna. Den vanligaste legeringen är alpacka, som ofta saluförs under namnet ”nysilver”. Silverfärgen åstadkoms i dessa legeringar med metallen nickel. Föremål gjorda i alpacka har ofta en försilvrad yta.

Denna sida innehåller sällsynta fynd och andra egendomligheter.

Figurstämplar är som namnet säger olika slags figurer, som tex. Kultakeskus leijon. Till gruppen tillhör också monogram och bokstavsstämplar från åren 1940-2000, var man använt bokstäver eller former som är avvikande från det normala, som tex. Guldsmedsskolans kalligraf K.

Sök stämplar

NAMNSTÄMPLAR

 
 

ORT

 
 
 
 

Hittar du inte den stämpel du letar efter? Vänligen läs bruksanvisningarna!

INSTRUKTIONER

 

Våra sponsorer

Hagelstam
K.A. Rasmussen
Finlands Guldsmedsförbund
Kultaseppä Tarkkanen
Tukes

Kontakta oss

 

 

 

Om du har en fråga om finska stämplar som behövs identifieras, vänligen maila oss.

 

INCLUDERA TYDLIGA BILDER AV STÄMPLARNA OCH FÖREMÅLET.

info@leimat.fi