Denna sida innehåller i Finland använda kontrollstämplar från olika tidsepoker. Bilderna är goda exempel på hur stämplarna sett ut.

 

STÄMPEL

ANVÄNDNINGSÅR

Åldermansranka 1689-1754
Tre kronor 1754-1809
En krona 1810-2021
Oval importkrona 1925-1998
Rektangulär exportkrona 1974-1998
CCM-stämpel 1975-

 

EXEMPEL

oltermanni
Åbo årsstämpel 1742, Åbo stadsstämpel, Jonas Lexell, åldermansranka.

 

kolmekruunu
Sverige-Finlands årsstämpel 1781, kontrollstämpel (tre kronor/trepasset/kattfoten), Åbo stadsstämpel, AndersTörnqvist d.ä.

 

yksikruunu
Kontrollstämpel (en krona), Olof Robert Lundgren, årsstämpel 1852, Åbo stadsstämpel.

 

Tuontikruunu
Hugo Grün & Co Oy, kontrollstämpel (från 1925: stämpelramen skall vara oval för importerade föremål), haltstämpel 813H, Helsingfors stadsstämpel, årsstämpel 1928.

 

ccm
CCM-stämpel som först i stämpelserien. Ett föremål i ädelmetall kan i samband med nationella stämplar förses med Wien konventionens gemensamma kontrollstämpel, en s.k. CCM-stämpel (Common Control Mark).