Avsikten med bokstaven i slutet på stämpelserien är att dirigera smycket i fall av reparationer eller ändringar till den person som ursprungligen gjort det. Bokstaven är alltså en ”individualiseringsstämpel” och står även som märke för yrkesstolthet.

 

Rauno Tynkkynen
r = Rauno Tynkkynen (2000- )

 

Valtteri Lonka
v = Valtteri Lonka (2000- )

 

Janne Salminen
J = Janne Salminen (2000- )

 

Ari-Pekka Rantanen
a = Ari-Pekka Rantanen (2000-2005)

 

Olli Soppi
o = Olli Soppi (2000-2010)

 

Ville Nieminen
x = Ville Nieminen (2000-2006)

 

E
E = Janne Ehrukainen (2012- )

  

Pirkka Sivonenp = Pirkka Sivonen (2016- )

 

Jan-Erik Heino H = Jan-Erik Heino (2000-2005)

 

kivileima
"stenstämpel"
Denna stämpel används på föremål som är tillverkade av företagets egna ädelmetaller och -stenar. Alltså, om föremålet tillverkas av material som kunden har levererat, används stämpeln inte. Finns huvudsakligen på ringar men även på andra föremål om det finns utrymme.