Avsikten med bokstaven i slutet på stämpelserien är att dirigera smycket i fall av reparationer eller ändringar till den person som ursprungligen gjort det. Bokstaven är alltså en ”individualiseringsstämpel” och står även som märke för yrkesstolthet.

Auras Guldsmeder kallade dessa stämplar för kretsstämpel. Om på produkten konstaterades fel i ytbehandligen eller i slipningen kunde den returneras till tillverkaren (intern kontrollstämpel). Det är först senare stämplarna beviljas status som mästarstämpel.

Kultakeskus använde KKo/y som sin namnstämpel 1918-1932. Från år 1933 har man använt en figurstämpel, ett lejon. Efter alla företagsköp använder Kultakeskus nuförtiden även andra namn- och figurstämplar. Dessa återfinns i Tukes register.