ÅRSSTÄMPLAR

 

När du definierar årsstämpeln på gamla föremål, kontrollera även kontrollstämpeln, är det en krona (1810-) eller tre kronor (1759-1810).  Årsstämplarna kan nämligenvara lika men skillnaden är 51 år. Om ingen kronstämpel förekommer utan bara en åldermansranka (bilden finns i bildgalleriet), notera framställningsorten.

Den nuförtiden årsserien började 1810 med bokstaven A När man använt hela alfabetet förutom J, Å, Ä och Ö utökade man stämpeln för nästa varv med en siffra efter bokstaven. Man började med nummer 2. I 2:ans serie är bokstaven och siffran slagen med olika stämplar. Det kan förekomma att siffran slagits framför bokstaven. Haltstämpel för lod nummer 13 (1853-1886) kan ibland vilseleda att tro att det är årsstämpeln I3.

 

ÅRSSTÄMPLAR:[ÅBO] [ULEÅBORGS] [SVERIGE/FINLANDS] [FINLANDS]

 

ÅBO ÅRSSTÄMPLAR 1734-1758

A = 1734

B = 1735

C = 1736

D = 1737

E = 1738
F = 1739

G = 1740

H = 1741

I = 1742

K = 1743
L = 1744

M = 1745

N = 1746

O = 1747

P = 1748
Q = 1749

R = 1750

S = 1751

T = 1752

U = 1753
V = 1754

X = 1755

Y = 1756

Z = 1757

A2 = 1758

 

 

 

 

 

 

 

I en fullständig stämpelserie ingår års-, mästar- och Åbo stadsstämpel samt åldermansrankan.

 

ÅRSSTÄMPLAR:[ÅBO] [ULEÅBORGS] [SVERIGE/FINLANDS] [FINLANDS]

 

ULEÅBORGS ÅRSSTÄMPLAR 1737-1758

A = 1737

B = 1738

C = 1739

D = 1740

E = 1741
F = 1742

G = 1743

H = 1744

I = 1745

K = 1746
L = 1747

M = 1748

N = 1749

O = 1750

P = 1751
Q = 1752

R = 1753

S = 1754

T = 1755

U = 1756
V = 1757

X = 1758 

 

 

 

 

 

 

I en fullständig stämpelserie ingår års-, mästar- och Uleåborgs stadsstämpel samt åldermansrankan.

 

ÅRSSTÄMPLAR:[ÅBO] [ULEÅBORGS] [SVERIGE/FINLANDS] [FINLANDS]

 

SVERIGE-FINLANDS ÅRSSTÄMPLAR 1759-1809

A = 1759

B = 1760

C = 1761

D = 1762

E = 1763

F = 1764

G = 1765

H = 1766

I = 1767

K = 1768

L = 1769
M = 1770

N = 1771

O = 1772

P = 1773

Q = 1774

R = 1775

S = 1776

T = 1777

U = 1778

V = 1779

X = 1780
Y = 1781

Z = 1782

A2 = 1783

B2 = 1784

C2 = 1785

D2 = 1786

E2 = 1787

F2 = 1788

G2 = 1789

H2 = 1790

I2 = 1791
K2 = 1792

L2 = 1793

M2 = 1794

N2 = 1795

O2 = 1796

P2 = 1797

Q2 = 1798

R2 = 1799

S2 = 1800

T2 = 1801

U2 = 1802
V2 = 1803

X2 = 1804

Y2 = 1805

Z2 = 1806

A3 = 1807

B3 = 1808

C3 = 1809 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en fullständig stämpelserie ingår års-, mästar- och stadsstämpel samt tre kronor stämpeln även kallad kattfoten eller trepasset.

 

ÅRSSTÄMPLAR:[ÅBO] [ULEÅBORGS] [SVERIGE/FINLANDS] [FINLANDS]

 

FINLANDS ÅRSSTÄMPLAR 1810-

A = 1810

B = 1811

C = 1812

D = 1813

E = 1814

F = 1815

G = 1816

H = 1817

I = 1818

K = 1819

L = 1820

M = 1821

N = 1822

O = 1823

P = 1824

Q = 1825

R = 1826

S = 1827

T = 1828

U = 1829

V = 1830

X = 1831

Y = 1832

Z = 1833

A2 = 1834

B2 = 1835

C2 = 1836

D2 = 1837

E2 = 1838

F2 = 1839

G2 = 1840

H2 = 1841

I2 = 1842

K2 = 1843

L2 = 1844

M2 = 1845

N2 = 1846

O2 = 1847

P2 = 1848

Q2 = 1849

R2 = 1850

S2 = 1851

T2 = 1852

U2 = 1853
V2 = 1854

X2 = 1855

Y2 = 1856

Z2 = 1857

A3 = 1858

B3 = 1859

C3 = 1860

D3 = 1861

E3 = 1862

F3 = 1863

G3 = 1864

H3 = 1865

I3 = 1866

K3 = 1867

L3 = 1868

M3 = 1869

N3 = 1870

O3 = 1871

P3 = 1872

Q3 = 1873

R3 = 1874

S3 = 1875

P3 = 1872

Q3 = 1873

R3 = 1874

S3 = 1875

T3 = 1876

U3 = 1877

V3 = 1878

X3 = 1879

Y3 = 1880

Z3 = 1881

A4 = 1882

B4 = 1883

C4 = 1884

D4 = 1885

E4 = 1886

F4 = 1887

G4 = 1888

H4 = 1889

I4 = 1890

K4 = 1891

L4 = 1892

M4 = 1893
N4 = 1894

O4 = 1895

P4 = 1896

Q4 = 1897

R4 = 1898

S4 = 1899

T4 = 1900

U4 = 1901

V4 = 1902

X4 = 1903

Y4 = 1904

Z4 = 1905

A5 = 1906

B5 = 1907

C5 = 1908

D5 = 1909

E5 = 1910

F5 = 1911

G5 = 1912

H5 = 1913

I5 = 1914

K5 = 1915

L5 = 1916

M5 = 1917

N5 = 1918

O5 = 1919

P5 = 1920

Q5 = 1921

R5 = 1922

S5 = 1923

T5 = 1924

U5 = 1925

V5 = 1926

X5 = 1927

Y5 = 1928

Z5 = 1929

A6 = 1930

B6 = 1931

C6 = 1932

D6 = 1933

E6 = 1934

F6 = 1935

G6 = 1936

H6 = 1937
I6 = 1938

K6 = 1939

L6 = 1940

M6 = 1941

N6 = 1942

O6 = 1943

P6 = 1944

Q6 = 1945

R6 = 1946

S6 = 1947

T6 = 1948

U6 = 1949

V6 = 1950

X6 = 1951

Y6 = 1952

Z6 = 1953

A7 = 1954

B7 = 1955

C7 = 1956

D7 = 1957

E7 = 1958

F7 = 1959

G7 = 1960

H7 = 1961

I7 = 1962

K7 = 1963

L7 = 1964

M7 = 1965

N7 = 1966

O7 = 1967

P7 = 1968

Q7 = 1969

R7 = 1970

S7 = 1971

T7 = 1972

U7 = 1973

V7 = 1974

X7 = 1975

Y7 = 1976

Z7 = 1977

A8 = 1978

B8 = 1979

C8 = 1980

D8 = 1981
E8 = 1982

F8 = 1983

G8 = 1984

H8 = 1985

I8 = 1986

K8 = 1987

L8 = 1988

M8 = 1989

N8 = 1990

O8 = 1991

P8 = 1992

Q8 = 1993

R8 = 1994

S8 = 1995

T8 = 1996

U8 = 1997

V8 = 1998

X8 = 1999

Y8 = 2000

Z8 = 2001

A9 = 2002

B9 = 2003

C9 = 2004

D9 = 2005

E9 = 2006

F9 = 2007

G9 = 2008

H9 = 2009

I9 = 2010

K9 = 2011

L9 = 2012

M9 = 2013

N9 = 2014

O9 = 2015

P9 = 2016

Q9 = 2017

R9 = 2018

S9 = 2019

T9 = 2020

U9 = 2021

V9 = 2022

X9 = 2023

Y9 = 2024

Z9 = 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSSTÄMPLAR:[ÅBO] [ULEÅBORGS] [SVERIGE/FINLANDS] [FINLANDS]