Designstämpeln berättar vem som är designaren. Denna stämpel innehåller vanligtvis designaren eller makarens initialer eller hans fullständiga namn. Stämpeln är vanligtvis sist i stämpelserien.

Bokstavs- och nummerstämplar använda på verkstäder.

     Läs mer...

Denna sida innehåller bordssilvermodeller från olika epoker. Dekoren kan ha vissa avvikelser beroende på att modellen framställts av olika tillverkare.