Som sökkriterium kan du använda namnstämpel eller ort. Om du inte finner namnet på stämpelns innehavare, lönar det sig att kontrollera alla stämpelinnehavare på orten. Med att söka via orten får du fram även alla de innehavare vilkas stämplar bevisligen ännu inte uppdagats.

Om namnstämpeln är en figur eller ett bomärke bör du skriva figurens nummer eller bomärkets bokstav i sökrutan. Du finner dessa under respektive valbara rubriker.

Bokstäverna i gamla stämplar påminner ibland om varandra t.ex. I och J samt C och G.

Små skiljetecken som punkter och kolon behöver inte beaktas. Exempelvis A:PIHRA kan avsökas som APIHRA, C:G:N som CGN och C.F.ELG som CFELG. Mao bara bokstäverna används vid sökningen utan skiljetecken och mellanslag. Endast skiljetecknen /, &, och – brukas. Som exempel RSO/y, K&K eller KK-KK.