ÅRSSTÄMPLAR

 

När du definierar årsstämpeln på gamla föremål, kontrollera även kontrollstämpeln, är det en krona (1810-) eller tre kronor (1759-1810).  Årsstämplarna kan nämligenvara lika men skillnaden är 51 år. Om ingen kronstämpel förekommer utan bara en åldermansranka (bilden finns i bildgalleriet), notera framställningsorten.

Den nuförtiden årsserien började 1810 med bokstaven A När man använt hela alfabetet förutom J, Å, Ä och Ö utökade man stämpeln för nästa varv med en siffra efter bokstaven. Man började med nummer 2. I 2:ans serie är bokstaven och siffran slagen med olika stämplar. Det kan förekomma att siffran slagits framför bokstaven. Haltstämpel för lod nummer 13 (1853-1886) kan ibland vilseleda att tro att det är årsstämpeln I3.

 

ÅRSSTÄMPLAR:[ÅBO] [ULEÅBORGS] [SVERIGE/FINLANDS] [FINLANDS]

 

ÅBO ÅRSSTÄMPLAR 1734-1758

A = 1734

B = 1735

C = 1736

D = 1737

E = 1738
F = 1739

G = 1740

H = 1741

I = 1742

K = 1743
L = 1744

M = 1745

N = 1746

O = 1747

P = 1748
Q = 1749

R = 1750

S = 1751

T = 1752

U = 1753
V = 1754

X = 1755

Y = 1756

Z = 1757

A2 = 1758

 

 

 

 

 

 

 

I en fullständig stämpelserie ingår års-, mästar- och Åbo stadsstämpel samt åldermansrankan.

 

ÅRSSTÄMPLAR:[ÅBO] [ULEÅBORGS] [SVERIGE/FINLANDS] [FINLANDS]