ÅRSSTÄMPLAR

 

När du definierar årsstämpeln på gamla föremål, kontrollera även kontrollstämpeln, är det en krona (1810-) eller tre kronor (1759-1810).  Årsstämplarna kan nämligenvara lika men skillnaden är 51 år. Om ingen kronstämpel förekommer utan bara en åldermansranka (bilden finns i bildgalleriet), notera framställningsorten.

Den nuförtiden årsserien började 1810 med bokstaven A När man använt hela alfabetet förutom J, Å, Ä och Ö utökade man stämpeln för nästa varv med en siffra efter bokstaven. Man började med nummer 2. I 2:ans serie är bokstaven och siffran slagen med olika stämplar. Det kan förekomma att siffran slagits framför bokstaven. Haltstämpel för lod nummer 13 (1853-1886) kan ibland vilseleda att tro att det är årsstämpeln I3.

 

ÅRSSTÄMPLAR:[ÅBO] [ULEÅBORGS] [SVERIGE/FINLANDS] [FINLANDS]

 

SVERIGE-FINLANDS ÅRSSTÄMPLAR 1759-1809

A = 1759

B = 1760

C = 1761

D = 1762

E = 1763

F = 1764

G = 1765

H = 1766

I = 1767

K = 1768

L = 1769
M = 1770

N = 1771

O = 1772

P = 1773

Q = 1774

R = 1775

S = 1776

T = 1777

U = 1778

V = 1779

X = 1780
Y = 1781

Z = 1782

A2 = 1783

B2 = 1784

C2 = 1785

D2 = 1786

E2 = 1787

F2 = 1788

G2 = 1789

H2 = 1790

I2 = 1791
K2 = 1792

L2 = 1793

M2 = 1794

N2 = 1795

O2 = 1796

P2 = 1797

Q2 = 1798

R2 = 1799

S2 = 1800

T2 = 1801

U2 = 1802
V2 = 1803

X2 = 1804

Y2 = 1805

Z2 = 1806

A3 = 1807

B3 = 1808

C3 = 1809 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en fullständig stämpelserie ingår års-, mästar- och stadsstämpel samt tre kronor stämpeln även kallad kattfoten eller trepasset.

 

ÅRSSTÄMPLAR:[ÅBO] [ULEÅBORGS] [SVERIGE/FINLANDS] [FINLANDS]