ÅRSSTÄMPLAR

 

När du definierar årsstämpeln på gamla föremål, kontrollera även kontrollstämpeln, är det en krona (1810-) eller tre kronor (1759-1810).  Årsstämplarna kan nämligenvara lika men skillnaden är 51 år. Om ingen kronstämpel förekommer utan bara en åldermansranka (bilden finns i bildgalleriet), notera framställningsorten.

Den nuförtiden årsserien började 1810 med bokstaven A När man använt hela alfabetet förutom J, Å, Ä och Ö utökade man stämpeln för nästa varv med en siffra efter bokstaven. Man började med nummer 2. I 2:ans serie är bokstaven och siffran slagen med olika stämplar. Det kan förekomma att siffran slagits framför bokstaven. Haltstämpel för lod nummer 13 (1853-1886) kan ibland vilseleda att tro att det är årsstämpeln I3.

 

ÅRSSTÄMPLAR:[ÅBO] [ULEÅBORGS] [SVERIGE/FINLANDS] [FINLANDS]

 

ULEÅBORGS ÅRSSTÄMPLAR 1737-1758

A = 1737

B = 1738

C = 1739

D = 1740

E = 1741
F = 1742

G = 1743

H = 1744

I = 1745

K = 1746
L = 1747

M = 1748

N = 1749

O = 1750

P = 1751
Q = 1752

R = 1753

S = 1754

T = 1755

U = 1756
V = 1757

X = 1758 

 

 

 

 

 

 

I en fullständig stämpelserie ingår års-, mästar- och Uleåborgs stadsstämpel samt åldermansrankan.

 

ÅRSSTÄMPLAR:[ÅBO] [ULEÅBORGS] [SVERIGE/FINLANDS] [FINLANDS]