ca 1700—1800-tal

Viipuri 2360Viipuri 2361Viipuri 2362Viipuri 2363Viipuri 2364Viipuri 2365Viipuri 2366Viipuri 2367Viipuri 2368Viipuri 2369Viipuri 2370Viipuri 2371Viipuri 2372Viipuri 2373Viipuri 2374Viipuri 2375Viipuri 2376Viipuri 2377Viipuri 2378Viipuri 2379Viipuri 2380Viipuri 2381Viipuri 2382Viipuri 2383Viipuri 2384Viipuri 2385Viipuri_4

 

ca 1900-talet

Viipuri_2Viipuri_1Viipuri_3

De äldsta ortstämplarna är från 1600-talet. Deras bildspråk grundar sig huvudsakligen på städernas vapen. Detta gör att Helsingfors och Fredrikshamns stämplar är väldigt lika då båda som symbol har en båt med krona.

Senare har man tagit i bruk stämplar där en bokstav indikerar orten. Stämpeln kan innehålla ortens hela namn eller en förkortning eller bara en första bokstav. Som ett exempel har bokstaven L använts av många orter.

Ortstämplarnas utseende förnyades 1943. Sedan 2001 måste formen på ortstämpeln vara en vapensköld. Det oaktat får gamla ortstämplar fortfarande användas.

Ortstämplar gjorda av olika smeder kan variera i utseende jämfört med orternas modellvapen. Detta gäller speciellt bokstävernas utseende och andra små detaljer. Variationerna beror på att de är handgjorda och även på slitage.