ca 1700—1800-tal

Vaasa 2192Vaasa 2193Vaasa 2194Vaasa 2195Vaasa 2196Vaasa 2197Vaasa 2198Vaasa 2199Vaasa 2200Vaasa 2201Vaasa 2202Vaasa 2203Vaasa 2204Vaasa 2205Vaasa 2206Vaasa 2207Vaasa 2208Vaasa 2209Vaasa 2211Vaasa 2210Vaasa 2212Vaasa 2213Vaasa 2214Vaasa 2215Vaasa 2216Vaasa 2217Vaasa 2218Vaasa 2219Vaasa 2220Vaasa 2221Vaasa 2222Vaasa 2223

 

ca 1900-talet

Vaasa_1Vaasa_2

De äldsta ortstämplarna är från 1600-talet. Deras bildspråk grundar sig huvudsakligen på städernas vapen. Detta gör att Helsingfors och Fredrikshamns stämplar är väldigt lika då båda som symbol har en båt med krona.

Senare har man tagit i bruk stämplar där en bokstav indikerar orten. Stämpeln kan innehålla ortens hela namn eller en förkortning eller bara en första bokstav. Som ett exempel har bokstaven L använts av många orter.

Ortstämplarnas utseende förnyades 1943. Sedan 2001 måste formen på ortstämpeln vara en vapensköld. Det oaktat får gamla ortstämplar fortfarande användas.

Ortstämplar gjorda av olika smeder kan variera i utseende jämfört med orternas modellvapen. Detta gäller speciellt bokstävernas utseende och andra små detaljer. Variationerna beror på att de är handgjorda och även på slitage.