ca 1700—1800-tal

Hämeenlinna 1878 Hämeenlinna 1879 Hämeenlinna 1880 Hämeenlinna 1881 Hämeenlinna 1882 Hämeenlinna 1883 Hämeenlinna 1884 Hämeenlinna 1885 Hämeenlinna 1886 Hämeenlinna 1887 Hämeenlinna 1888 Hämeenlinna 1889 hameenlinna_3

ca 1900-talet

hämeenlinna_2 hämeenlinna_1

De äldsta ortstämplarna är från 1600-talet. Deras bildspråk grundar sig huvudsakligen på städernas vapen. Detta gör att Helsingfors och Fredrikshamns stämplar är väldigt lika då båda som symbol har en båt med krona.

Senare har man tagit i bruk stämplar där en bokstav indikerar orten. Stämpeln kan innehålla ortens hela namn eller en förkortning eller bara en första bokstav. Som ett exempel har bokstaven L använts av många orter.

Ortstämplarnas utseende förnyades 1943. Sedan 2001 måste formen på ortstämpeln vara en vapensköld. Det oaktat får gamla ortstämplar fortfarande användas.

Ortstämplar gjorda av olika smeder kan variera i utseende jämfört med orternas modellvapen. Detta gäller speciellt bokstävernas utseende och andra små detaljer. Variationerna beror på att de är handgjorda och även på slitage.