ca 1700—1800-tal

Kristiinankaupunki 1302Kristiinankaupunki 1303Kristiinankaupunki 1304Kristiinankaupunki 1305Kristiinankaupunki 1306Kristiinankaupunki 1307Kristiinankaupunki 1308Kristiinankaupunki 1309Kristiinankaupunki 1310Kristiinankaupunki 1311Kristiinankaupunki 1312Kristiinankaupunki 1313Kristiinankaupunki 1314

 

ca 1900-talet

Kristiina_2Kristiinankaupunki_1Kristiina_1

 

De äldsta ortstämplarna är från 1600-talet. Deras bildspråk grundar sig huvudsakligen på städernas vapen. Detta gör att Helsingfors och Fredrikshamns stämplar är väldigt lika då båda som symbol har en båt med krona.

Senare har man tagit i bruk stämplar där en bokstav indikerar orten. Stämpeln kan innehålla ortens hela namn eller en förkortning eller bara en första bokstav. Som ett exempel har bokstaven L använts av många orter.

Ortstämplarnas utseende förnyades 1943. Sedan 2001 måste formen på ortstämpeln vara en vapensköld. Det oaktat får gamla ortstämplar fortfarande användas.

Ortstämplar gjorda av olika smeder kan variera i utseende jämfört med orternas modellvapen. Detta gäller speciellt bokstävernas utseende och andra små detaljer. Variationerna beror på att de är handgjorda och även på slitage.