ca 1700—1800-tal

Helsinki 953 Helsinki 954 Helsinki 955 Helsinki 956 Helsinki 957 Helsinki 958 Helsinki 959 Helsinki 960 Helsinki 961 Helsinki 962 Helsinki 963 Helsinki 964 Helsinki 965 Helsinki 966 Helsinki 967 Helsinki 968 Helsinki 969 Helsinki 970 Helsinki 971 Helsinki 972 Helsinki 973 Helsinki 974 Helsinki 975 Helsinki 976 Helsinki 977 Helsinki 978 Helsinki 979

ca 1900-talet

helsinki_1 helsinki_3 helsinki_2

De äldsta ortstämplarna är från 1600-talet. Deras bildspråk grundar sig huvudsakligen på städernas vapen. Detta gör att Helsingfors och Fredrikshamns stämplar är väldigt lika då båda som symbol har en båt med krona.

Senare har man tagit i bruk stämplar där en bokstav indikerar orten. Stämpeln kan innehålla ortens hela namn eller en förkortning eller bara en första bokstav. Som ett exempel har bokstaven L använts av många orter.

Ortstämplarnas utseende förnyades 1943. Sedan 2001 måste formen på ortstämpeln vara en vapensköld. Det oaktat får gamla ortstämplar fortfarande användas.

Ortstämplar gjorda av olika smeder kan variera i utseende jämfört med orternas modellvapen. Detta gäller speciellt bokstävernas utseende och andra små detaljer. Variationerna beror på att de är handgjorda och även på slitage.