ca 1500—1800-tal

Tammisaari 708Tammisaari 709Tammisaari 710Tammisaari 711Tammisaari 712Tammisaari 713Tammisaari 714Tammisaari 715Tammisaari 716Tammisaari 717Tammisaari 718Tammisaari 719Tammisaari 720Tammisaari 721Tammisaari 722Tammisaari 723

 

ca 1900-talet

Tammisaari_1Tammisaari_2

 

De äldsta ortstämplarna är från 1600-talet. Deras bildspråk grundar sig huvudsakligen på städernas vapen. Detta gör att Helsingfors och Fredrikshamns stämplar är väldigt lika då båda som symbol har en båt med krona.

Senare har man tagit i bruk stämplar där en bokstav indikerar orten. Stämpeln kan innehålla ortens hela namn eller en förkortning eller bara en första bokstav. Som ett exempel har bokstaven L använts av många orter.

Ortstämplarnas utseende förnyades 1943. Sedan 2001 måste formen på ortstämpeln vara en vapensköld. Det oaktat får gamla ortstämplar fortfarande användas.

Ortstämplar gjorda av olika smeder kan variera i utseende jämfört med orternas modellvapen. Detta gäller speciellt bokstävernas utseende och andra små detaljer. Variationerna beror på att de är handgjorda och även på slitage.