ca 1700—1800-tal

Raahe 634Raahe 635Raahe 636Raahe 637Raahe 638Raahe 639Raahe 641Raahe 640Raahe 642Raahe 643Raahe 644Raahe 645Raahe 646Raahe 647

 

ca 1900-talet

Raahe_2Raahe_1

De äldsta ortstämplarna är från 1600-talet. Deras bildspråk grundar sig huvudsakligen på städernas vapen. Detta gör att Helsingfors och Fredrikshamns stämplar är väldigt lika då båda som symbol har en båt med krona.

Senare har man tagit i bruk stämplar där en bokstav indikerar orten. Stämpeln kan innehålla ortens hela namn eller en förkortning eller bara en första bokstav. Som ett exempel har bokstaven L använts av många orter.

Ortstämplarnas utseende förnyades 1943. Sedan 2001 måste formen på ortstämpeln vara en vapensköld. Det oaktat får gamla ortstämplar fortfarande användas.

Ortstämplar gjorda av olika smeder kan variera i utseende jämfört med orternas modellvapen. Detta gäller speciellt bokstävernas utseende och andra små detaljer. Variationerna beror på att de är handgjorda och även på slitage.