ca 1600—1800-tal

Porvoo 521Porvoo 522Porvoo 523Porvoo 524Porvoo 525Porvoo 526Porvoo 528Porvoo 529Porvoo 530Porvoo 531Porvoo 532Porvoo 533Porvoo 534Porvoo 535Porvoo 536Porvoo 537Porvoo 538Porvoo 539Porvoo 540Porvoo 541

 

ca 1900-talet

Porvoo_2Porvoo_1

De äldsta ortstämplarna är från 1600-talet. Deras bildspråk grundar sig huvudsakligen på städernas vapen. Detta gör att Helsingfors och Fredrikshamns stämplar är väldigt lika då båda som symbol har en båt med krona.

Senare har man tagit i bruk stämplar där en bokstav indikerar orten. Stämpeln kan innehålla ortens hela namn eller en förkortning eller bara en första bokstav. Som ett exempel har bokstaven L använts av många orter.

Ortstämplarnas utseende förnyades 1943. Sedan 2001 måste formen på ortstämpeln vara en vapensköld. Det oaktat får gamla ortstämplar fortfarande användas.

Ortstämplar gjorda av olika smeder kan variera i utseende jämfört med orternas modellvapen. Detta gäller speciellt bokstävernas utseende och andra små detaljer. Variationerna beror på att de är handgjorda och även på slitage.