ca 1300—1800-tal

Turku 24Turku 25Turku 26Turku 27Turku 28Turku 29Turku 30Turku 31Turku 32Turku 33Turku 34Turku 35Turku 36Turku 37Turku 38Turku 39Turku 40Turku 41Turku 42Turku 43Turku 44Turku 45Turku 46Turku 47Turku 48Turku 49Turku 50Turku 51Turku 52Turku 53Turku 54Turku 55Turku 56Turku 57Turku 58Turku 59Turku 60Turku 61

n. 1900-luku

Turku_2Turku_1

De äldsta ortstämplarna är från 1600-talet. Deras bildspråk grundar sig huvudsakligen på städernas vapen. Detta gör att Helsingfors och Fredrikshamns stämplar är väldigt lika då båda som symbol har en båt med krona.

Senare har man tagit i bruk stämplar där en bokstav indikerar orten. Stämpeln kan innehålla ortens hela namn eller en förkortning eller bara en första bokstav. Som ett exempel har bokstaven L använts av många orter.

Ortstämplarnas utseende förnyades 1943. Sedan 2001 måste formen på ortstämpeln vara en vapensköld. Det oaktat får gamla ortstämplar fortfarande användas.

Ortstämplar gjorda av olika smeder kan variera i utseende jämfört med orternas modellvapen. Detta gäller speciellt bokstävernas utseende och andra små detaljer. Variationerna beror på att de är handgjorda och även på slitage.