Tukes on jalometallituotealan viranomainen, joka valvoo tuotteiden vaatimustenmukaisuutta mm. tekemällä tarkastuksia jalometallituotteita myyviin liikkeisiin. Tukes edistää kuluttajan taloudellisen edun turvaamista ja yritysten välisen tasapuolisen kilpailun toteutumista. Tukes osallistuu valvontatehtävien ohella kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi Tukes hyväksyy ja rekisteröi nimi-, vuosi-, paikkakunta- ja tarkastusleimat. Tukesin sivuilta löydät myös nimileimarekisterin.