Leimasarjan lopussa olevan kirjaimen tarkoitus ensisijaisesti on ohjata koru korjaus- ja muutostöissä sen alkuperäiselle tekijälle. Kirjain yksilöi siis korun tekijän ja siten kertoo myös ammattiylpeydestä.

Auran kultasepät kutsuivat näitä leimoja ns. kretsileimoiksi. Jos tuotteessa löytyi pintakäsittelyssä tai hionnassa vikaa, osattiin tuote palauttaa sen tekijälle (=sisäinen kontrollileima). Vasta myöhemmin leimat saivat "mestari"-leima statuksen.

Kultakeskuksessa kutsuttiin näitä leimoja myös nimillä tekijäleima ja omaleima. Jos tuotteessa löytyi pintakäsittelyssä tai hionnassa vikaa, osattiin tuote palauttaa sen tekijälle (=sisäinen kontrollileima).

Turun Hopean nimileimana oli OMN vuosina 1960–1962, jolloin yritys tunnettiin nimellä Kultasepät Miettinen & Nurmi. OMN leima tuli sanoista Olavi Mauno Nurmi. TH-kirjaimia muistuttavaa kuvioleimaa Turun Hopea alkoi käyttää vuodesta 1962. Leimasarjan lopussa oleva kirjain kertoo tuotteen suunnittelijan.