~18th-19th century

Hämeenlinna 1878 Hämeenlinna 1879 Hämeenlinna 1880 Hämeenlinna 1881 Hämeenlinna 1882 Hämeenlinna 1883 Hämeenlinna 1884 Hämeenlinna 1885 Hämeenlinna 1886 Hämeenlinna 1887 Hämeenlinna 1888 Hämeenlinna 1889 hameenlinna_3

~20th century

hämeenlinna_2 hämeenlinna_1